Influence of fertilizer on productivity and botanical composition of sown meadow agrocenoses
Вплив удобрення на продуктивність та ботаніко-господарський склад сіяних лучних агроценозів

Taras Martsinko, Institute of Agriculture of Carpathian region of NAAS
2020 Foothill and mountain agriculture and stockbreeding  
Наведено результати дослідження щодо впливу мінерального удобрення на врожайність та формування ботанічного складу сіяного лучного фітоценозу сінокісного призначення. З'ясовано реакцію бобово-злакових та злакових травосумішей на комплексну дію фосфорно-калійних, азотних добрив та комплексних мікроелементів у хелатній формі «Мікрофол комбі», що застосовували для позакореневого (листкового) підживлення травостою. Для сівби використовували сумішки багаторічних трав, що складалися з тимофіївки
more » ... ї (6 кг/га) та конюшини лучної (16 кг/га); тимофіївки лучної (4 кг/га), грястиці збірної (6 кг/га), пажитниці багаторічної (6 кг/га), костриці лучної (6 кг/га); тимофіївки лучної (4 кг/га), грястиці збірної (6 кг/га), пажитниці багаторічної (6 кг/га), конюшини лучної (3 кг/га) та лядвенцю рогатого (3 кг/га). Встановлено, що вищий показник продуктивності на сумішці з тимофіївки лучної (6 кг/га) та конюшини лучної (16 кг/га) отримано у варіанті з внесенням N60Р60К60 -9,57 т/га сухого корму. Бобово-злакова сумішка, в яку було додано тимофіївку лучну (4 кг/га), грястицю збірну (6 кг/га), пажитницю багаторічну (6 кг/га), конюшину лучну (3 кг/га) та лядвенець рогатий (3 кг/га), на аналогічному фоні удобрення дала змогу одержати 9,80 т/га сухої речовини. Застосування мікроелементів для обробки вегетуючих рослин сприяло деякому зростанню показників урожайності, а саме: на травосумішці тимофіївки лучної та конюшини гібридної -на 0,48 т/га; злаковому травостої -0,83 т/га; на травостої з тимофіївки лучної, грястиці збірної, пажитниці багаторічної, конюшини лучної та лядвенцю рогатого -0,46 т/га сухої маси. Вищий вміст конюшини лучної зберігся саме в сумішці з тимофіївкою лучною у варіантах, де вносили фосфорне та калійне добриво (Р60К60), -37,7% та варіанті з додатковим підживленням азотом у дозі N30 -37,8% до зеленої маси. Подальше збільшення норми азотних добрив у досліді до N90 значно знижувало відсоток сіяних бобових трав у травостої і, як наслідок, призводило до зменшення врожайності. В п'ятикомпонентній сумішці (тимофіївка лучна, грястиця збірна,
doi:10.32636/01308521.2020-(68)-1-10 fatcat:74zag3y52fazzivejv4zkpzyju