CHANGES OF THE SLEEP, HORMONAL BALANCE AND PROFILE OF CYTOKINES IN PREGNANT WOMEN WITH PLACENTAL INSUFFICIENCY

А. М. БЕРБЕЦЬ
2018 Scientific digest of association of obstetricians and gynecologists of Ukraine  
Мета -шляхом анкетування, дослідження рівнів мелатоніну, плацентарних гормонів, прозапальних та протизапальних цитокінів у вагітних з плацентарною недостатністю, встановити можливий взаємозв'язок між плацентарною недостатністю, роботою імунної системи та порушеннями сну. Матеріал і методи. Проведено анкетування 80 жінок з плацентарною недостатністю, реалізованою у вигляді затримки внутрішньоутробного росту плода II-III ступеня в ІІІ триместрі (дослідна група), і 30 жінок з нормальним перебігом
more » ... агітності (контрольна група). З них 46 вагітних з основної групи та 20 з контрольної групи були обстежені на рівні мелатоніну, плацентарних гормонів (плацентарний лактоген, вільний естріол) та прозапальних цитокінів, зокрема, TNFα, IL-1-β та IL-6, а також протизапальних цитокінів: IL-4 та IL-10, в плазмі крові. Результати та їх обговорення. Анкетування показало, що вагітні з плацентарною недостатністю у 86% випадків починають відмічати погіршення сну в терміні вагітності 12-22 тижні (здорові вагітні -переважно після 30 тижнів, 57% випадків), а також частіше прокидаються 2 і більше разів за ніч (71% позитивних відповідей, в контролі -23%) та 3 і більше разів на тиждень (78% позитивних відповідей, в контролі -17%). Також встановлено, що концентрація мелатоніну вірогідно знижується, якщо вагітність ускладнена затримкою внутрішньоутробного росту плода (різниці між гормональними показниками виявлено не було. Висновки. Розлади сну у вагітних з плацентарною недостатністю наступають раніше і носять більш виражений характер, порівняно зі здоровими вагітними. Рівень мелатоніну в крові вірогідно знижується при плацентарній недостатності, реалізованій у вигляді затримки внутрішньоутробного розвитку плода. При даній патології також спостерігається активізація прозапальної ланки імунітету, що проявляється підвищенням в крові рівнів TNF-α, IL-1-β та IL-6. Зростання концентрацій в плазмі крові протизапальних цитокінів, а саме IL-4 та IL-10, як ми вважаємо, пояснюється залученням компенсаторних можливостей організму, за допомогою яких знижується ризик передчасних пологів. Ключові слова: мелатонін, розлади сну, плацента, цитокіни, затримка внутрішньоутробного росту плода.
doi:10.35278/2664-0767.1(41).2018.171293 fatcat:xusm3k2iwfdxpp7rmul47yxw3m