Un Nume De Rezonanţă În Cultura Şi Ştiinţa Mondială

Ion SOARE
2014 Zenodo  
Născut la 10 decembrie 1954 în comuna (azi – oraşul) Bălceşti din judeţul Vâlcea, Florentin Smarandache este, indubitabil, unul dintre cei mai cunoscuţi olteni din lume! "Serialul" său memorialistic Frate cu meridianele şi paralelele, ajuns la cel de-al VIII-lea volum, ar avea darul să convingă singur pe oricine s-ar îndoi de îndreptăţirea aprecierii noastre. Susţin, însă, cu brio "încadrarea" aceasta, o viaţă exemplară prin curaj şi verticalitate, şi o operă de excepţie prin talent,
more » ... talent, originalitate şi polivalenţă, aventura creatoare a spiritului său depăşind-o cu mult pe cea existenţială. În 1980, împreună cu un grup de scriitori, a întemeiat Mişcarea literară paradoxistă, căreia i-a devenit, în scurt timp, lider de necontestat, nu numai prin manifestele teoretice publicate în diverse limbi, ci – mai ales – prin lucrările proprii în stil paradoxist, vizând toate genurile literare şi o bună parte dintre speciile acestora şi "inventând" şi altele noi, printre care distihurile paradoxiste.
doi:10.5281/zenodo.22969 fatcat:7yt5sja32bfctltsbpbfcpfoeu