Interpretarea semnelor obiective ale infracţiunii de tortură [art. 1661 alin. (3) C.pen. al R. Moldova] prin prisma jurisprudenţei ChEDO

George-Marius ȚICAL, Radion COJOCARU
2022 Zenodo  
Încadrarea juridică a infracţiunii de tortură, incriminată la art. 1661alin. (3) C.pen. al Republicii Moldova, ridică problema identificării semnelor componente descrise în textul de lege, mai ales a semnelor estimative sau definitorii care se stabilesc de la caz la caz în funcţie de împrejurările care însoţesc actul infracţional. În acest studiu, autorul abordează problematica interpretării semnelor obiective ale infracţiunii de tortură, prin prisma jurisprudenței Curţii Europene, formată pe
more » ... rginea interpretării art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Studiul este elaborat în cadrul programului de stat: 20.80009.1606.05 "Calitatea actului de justiție şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană". Odată cu dezvoltarea dreptului penal european în materia drepturilor omului, asemenea abordări se înscriu cu predilecţie în dificila foaie de parcurs a Republicii Moldova de integrare în marea familie europeană.
doi:10.5281/zenodo.7462304 fatcat:u3phmefkebfkpmjrv4wkuuqla4