MODELOWANIE I ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO W NIETYPOWYCH UKŁADACH WSPÓŁRZĘDNYCH

Mikołaj Skowron
2013 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
Prezentowany artykuł zawiera rozwiązanie równania Laplace'a dla układu współrzędnych sferoidy spłaszczonej oraz obliczenia rozkładu pola magnetycznego wewnątrz sferoidy spłaszczonej umieszczonej w jednorodnym polu magnetycznym. Modelowana sferoida ma paramagnetyczne właściwości magnetyczne. Umieszczenie sferoidy spłaszczonej o takich właściwościach powoduje zniekształcenie rozkładu pola magnetycznego, największe odkształcenia są na granicach ośrodków. Wielkość tych zmian zależy od ułożenia
more » ... ży od ułożenia modelowanej sferoidy względem polaryzacji pola.
doi:10.35784/iapgos.1439 fatcat:r2g4kbhvangzre5wsr3t3ovztu