Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach

Dariusz Strzębicki
2017 Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing  
Celem artykułu była identyfikacja czynników, które mają wpływ na proces wdrażania systemów ERP w przedsiębiorstwach. Celem była również określenie tendencji zmian w oferowanych przez dostawców systemach ERP dla przedsiębiorstw w Polsce. Artykuł oparto na przeglądzie literatury z zakresu wdrażania systemów klasy ERP oraz na dostępnych w sieci Internet danych wtórnych. Analiza wykazała, że współczesne systemy ERP w coraz większym stopniu przyczyniają się do coraz większej automatyzacji procesów
more » ... atyzacji procesów oraz są w coraz większym stopniu nakierowane na rozwój integracji zewnętrznej przedsiębiorstw. W artykule pokazano również, że na każdym z etapów procesu innowacji występuje wiele czynników mogących mieć wpływ na niepowodzenie projektu wdrażania ERP. Czynniki wpływające na rozwój systemu ERP mogą tkwić w przedsiębiorstwie jak i pochodzić z jego otoczenia. Słowa kluczowe: ERP, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, systemy informacyjne, technologie informacyjne.
doi:10.22630/pefim.2017.17.66.13 fatcat:fhsco5eupfeglctvbzlbx344ni