Psychological concerns of female reproductive health [article]

F J Szigeti, Barna Konkoly-Thege, J Lorincz, University Of Calgary, University Of Calgary
2015
ÖSSZEFOGLALÁS Bevezetés. A biológiai, pszichológiai és szociális tényezõk együttes mûködése a nõgyógyászati megbetegedések elõidézésében és fenntartásában is jelen van. Célkitûzés. Összefoglaló közleményünk a nõi reprodukció néhány jellegzetesebb kórképének pszichés vonatkozásait tekinti át. Módszer. Az angol nyelvû adatbázisokban elérhetõ újabb tanulmányokat tekintettük át szisztematikus kulcsszó-kereséses módszerrel, de a magyar szakirodalomra is támaszkodtunk. Eredmények. A biomedikális
more » ... A biomedikális tényezõk mellett a pszichés és társas faktorok mindegyik áttekintett kórkép esetében bizonyítható jelentõséggel bírnak. Gyakran nem válaszolható meg, hogy okról vagy okozatról van-e szó, de az egyre nagyobb teret kapó cirkuláris szemléletben ez a kérdésfeltevés túlhaladottá is válik. Következtetések. A nõi reprodukció elakadásainak felismerésében és kezelésében elengedhetetlen a pszichoszomatikus szemlélet. A gyakorlatban a nõgyógyász részérõl ez holisztikus megközelítéssel, vagy pszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta partneri bevonásával valósítható meg. KULCSSZAVAK krónikus kismedencei fájdalom, meddõség, nõgyógyászati pszichoszomatika, policisztás ovárium szindróma, premenstruális állapotok SUMMARY Introduction. Biological, psychological and social factors are present in the predisposing, precipitating and perpetuating factors of gynaecological conditions, too. Aim. The study aims at summarizing the most important or recent findings on psychological aspects of women's reproductive health. Methods. Mostly the body of research available in English databases has been examined through a systematic keyword search, but Hungarian sources have also been consulted. Results. Every reviewed gynaecological condition shows important psychological and social factors besides the biomedical ones. It is often unclear whether these represent a reason or a consequence, but in a circular approach this question becomes obsolete. Conclusions. A psychosomatic approach is essential in the recognition and management of obstacles to women's reproduction. This can be realised through a holistic attitude on the part of the gynaecologist, or the inclusion and partnership of a psychologist, psychiatrist or psychotherapist in the curing process. KEY WORDS chronic pelvic pain, gynaecological psychosomatics, infertility, polycystic ovary syndrome, premenstrual conditions A nõi reproduktív egészség pszichoszociális vetületeirõl Psychological concerns of female reproductive health
doi:10.11575/prism/10099 fatcat:brpizaqaq5bfhiqrcevtxeqvra