GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONYA İLİNDE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Ali GANİYUSUFOĞLU
2018 The Journal of Social Sciences  
Girişimcilik, tarih boyunca en önemli güç kaynaklarından birisi olmuştur. Aynı zamanda bir vizyon yaratma ve uygulayabilme yeteneği olan girişimcilik ile toplumlar içerisinde bir çok dönüşüm ve gelişim yaşanmıştır. Girişimcilik eylemleri ile toplumlararası ticari ilişkiler artmış, kültürel olarak etkileşim yaşanmış ve toplumlar bu sayede hem sosyal anlamda hem de ticari anlamda bir çok kazanım elde etmişlerdir. Bu çerçevede yüzyıllardır bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Konya şehri de
more » ... sahip olduğu coğrafi konumun etkisiyle her daim farklı kültürlerle etkileşim içerisinde olmuş ve birçok dönemde siyasal ve ticari açıdan önemli bir merkez olmayı başarmıştır. Bu doğrultuda bu çalışma ile geçmişten günümüze Konya'nın girişimcilik yapısı ve profili ele alınmış ve kadim bir Selçuklu başkenti olan Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet'den günümüze kadar uzanan süreç içerisindeki girişimcilik yapısının incelenmesi ve konuyla ilgili çeşitli verilerin ortaya konması amaçlanmıştır.
doi:10.16990/sobider.4504 fatcat:36onax7ez5exbpdh4hks4jy7ge