Multimodale beeldvorming levert bijdrage aan invasieve behandeling van epilepsie

Pauly Ossenblok, Stephan Meesters, Albert Colon
2020 Epilepsie, periodiek voor professionals  
Beeldvorming van de hersenen is belangrijk bij de besluitvorming of een operatie zinvol is en om te komen tot een (minimaal invasieve) behandeling van epilepsie. Er zijn hiervoor diverse technieken beschikbaar die de (dis)functie van de hersenen ten opzichte van de anatomie in beeld brengen. Recent is er software ontwikkeld die de verschillende beelden samenvoegt en daarmee de clinicus ondersteunt bij het extraheren van een consistent en zoveel mogelijk convergent beeld uit het beschikbare scala aan afbeeldingen.
doi:10.54160/epilepsie.11061 fatcat:6l64x2xmbvdu3mw5aqt6rjnkii