Efektywność relacji międzyorganizacyjnej sieci onkologicznej. Konceptualizacja kategori [chapter]

Aleksandra Sus
2020 Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej  
Wprowadzenie Badania nad relacjami zachodzącymi pomiędzy organizacjami znajdują się w centrum zainteresowania tak teoretyków, jak i praktyków od ponad 25 lat. Większość prac koncentruje się na determinantach i wyróżnikach relacji w sieciach, podejmując próby wyjaśnienia zjawisk wzrostu i rozwoju układów, które ewoluowały od diad po sieci złożone z większej liczby elementów, tworząc różne rodzaje sieci międzyorganizacyjnych 1 . Z literatury poświęconej sieciom wyłaniają się dwa główne nurty
more » ... żań teoretycznych, a mianowicie zależność zasobowa i połączona z nią perspektywa wymiany międzyorganizacyjnej oraz teoria kosztów transakcyjnych, której podstaw należy poszukiwać w zagadnieniach ekonomicznych. W obydwu można odnaleźć cele, które koncentrują się na identyfikacji antecedencji 2 i wyników współpracy sieciowej 3 , a także na strukturze sieci i sposobów zarządzania układami sieciowymi. Ponadto w literaturze dotyczącej sieci międzyorganizacyjnych uwaga skupia się na takich zagadnieniach jak przewagi sieci nad 1 S. P. Borgatti, P. C. Foster, The network paradigm in organizational research: A review and typology,
doi:10.18778/8220-335-6.41 fatcat:ddkykxqe6fcttl6betppxhie4u