"Spolu a spokojene". Obrazy integrovanej spoločnosti v mestskom plánovaní

Slavomíra Ferenčuhová
2006 Social Studies  
Autorka se pokouší uvést městské plánování jako předmět společenskovědního zkoumání zaměřeného na poznávání měst, jejich proměn a života jejich obyvatel. Představuje přitom práce a přístupy, které umožňují nahlížet na městské plánování jako na expertní činnost, která je součástí městské/lokální správy, a zároveň jako na proces utváření hodnotově podmíněných reprezentací města a jeho obyvatel a jejich plánované budoucnosti. Studie, ze kterých vychází, na jedné straně poukazují na význam takového
more » ... pojetí městského plánování pro porozumění jeho vlivu na život městských obyvatel a na proměny města samotného. Na druhé straně ho také umožňují vidět jako činnost, která prostřednictvím svých tvůrců odráží širší společenské proměny a ukazuje vývoj současných měst a jejich řízení v kontextu lokálním, národním i globálním. Poznatky vycházející ze studií měst v západní Evropě a Spojených státech sa pokouší vztáhnout k situaci v Brně. Stručný popis hlavního současného plánovacího dokumentu města Brna "Strategie pro Brno" a v něm obsažených obrazů jeho obyvatel umožňuje nahlédnout na podobu produktů dnešního plánovaní. Zejména však upozorňuje na možnost a potenciální přínos přístupu, který poznávání městského plánovaní středně velkých evropských "post-socialistických" měst, jakým je Brno, vztahuje k širšímu teoretickému i společenskému kontextu.
doi:10.5817/soc2006-2-133 fatcat:ypauprt5iva4hcwts52jvyihly