Formule denominative create de la prenume masculine

Viorica Raileanu, "Bogdan Petriceicu-Hasdeu" Institute of Romanian Philology, Republic of Moldova
2021 Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, Eugeniu Coșeriu: 100 de ani de la naștere. Limbajul ca sumă de valori   unpublished
Formula oficială de denominație a unei persoane conține două elemente: prenumele și numele de familie. Această formulă denominativă s-a oficializat abia la sfârșitul secolului al XIX-lea. Anterior, pentru identificarea și individualizarea persoanelor s-a folosit denominația cu nume unic, având la bază un nume de botez. Când numele unic nu a mai reușit să-și îndeplinească rolul de identificare, s-a adăugat un nume complementar, folosit, la început, ocazional. Reconfigurarea formulei
more » ... a dezvoltat o tipologie a supranumelor care indicau descendența personală, descendența locală, etnia, ocupația etc. Numeroase supranume cu descendență personală au la origine prenume masculine, care se prezintă astăzi ca nume de familie.
doi:10.52505/filomod.2021.15.36 fatcat:cew7mt5x4zdnfp5ddfnnlpmcle