ПОДРУЖНІ КОНФЛІКТОГЕНИ ЯК ОЗНАКА СІМЕЙНОЇ КРИЗИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СІМ'Ї

В. О. Крамченкова, Н. І. Чепелєва
2022 Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія  
У статті розглядаються питання реакцій подружжя на конфліктні ситуації на різних етапах життєвого циклу сім'ї, що є доцільним в контексті аналізу, вирішення та профілактики конфліктних ситуацій і взаємодії, прогнозування шляху розвитку сімейної системи та розробки програм психологічного супроводу. Мета полягає в аналізі реакцій подружжя на конфліктні ситуації на різних етапах життєвого циклу сім'ї за умов переживання сімейної кризи. Емпіричне дослідження було проведене на виборці подружніх пар
more » ... ізних вікових груп і різних сфер діяльності, на різних етапах розвитку сімейної системи. Результати здійсненого теоретичного та емпіричного аналізу дозволяють зробити висновок, що реакції подружжя на конфліктні ситуації зі збільшенням стажу сімейного життя змінюються від активно-позитивних, через негативні до пасивних за більшістю сфер життєдіяльності сім'ї. Домінування позитивних реакцій на початку сімейного життя (до 3-х років) пов'язано із позитивними очікуваннями та новизною сімейних стосунків. Переважання негативних реакцій у конфліктних ситуаціях на середньому етапі розвитку сімейної системи (3-10 років) пояснюється прагненням до активного усунення протиріччя при зіткненні інтересів і очікувань, зокрема через конфліктну взаємодію. Пасивні реакції у сімей з великим стажем (від 10 років) пов'язані із стереотипними конфліктами, з усталеними очікуваннями та динамікою сімейної взаємодії. Тобто, провідні конфліктогени відбивають завдання розвитку сім'ї на відповідних етапах життєвого циклу. Основними конфліктогенами для молодої сім'ї виступають адаптаційні протиріччя пов'язані з вихованням дітей та ситуації неузгодженості норм поведінки. Для сім'ї зі стажем 3-10 років більшість сфер сімейного життя мають явну конфліктогенність; для зрілих сімей (більше 10 років) з підвищенням ригідності сімейної системи левова частка конфліктогенів набувають прихованого характеру.
doi:10.32782/psy-visnyk/2022.1.9 fatcat:2sdc5q75tjdufi3evtnzrhag44