Habitats of the anthropogenic type territory National nature park «Oleshkovski Sands»
Біотопи антропогенного типу території Національного природного парку «Олешківські піски»

R Melnyk, Kherson State University, I Moysieyenko, O Sadova, Kherson State University, NNP "Oleshkovsky Sands"
2017 Biolohichni systemy  
На основі власних досліджень та проведеного аналізу літературних даних інших дослідників подано класифікацію біотопів антропогенного типу території НПП «Олешківські піски». Територія НПП «Олешківські піски» знаходиться в межах Козачелагерської та Чалбаської арен Нижньодніпровських пісків і охоплює площу близько 8000 га. Найбільшу кількість біотопів антропогенного типу нараховує Новокаховський рибоводний завод частикових риб. Територія заводу -частина господарської зони парку «Олешківські
more » ... розташованому в Каховському районі Херсонської області -на Козачелагерській арені Нижньодніпровських пісків. Площа заводу -1003,2865 га, а площа водного дзеркала 854,6624 га. Також на території парку біотопами антропогенного типу вважають польові дороги. У статті наведено класифікацію біотопів дослідженої території відповідно до класифікаційної схеми EUNIS, із дотриманням її кодів, оскільки вона має принципи геоботанічної (фітоценотичної) класифікації рослинності. Назви біотопів адаптовані до української мови. В результаті досліджень біотопів антропогенного типу на території НПП «Олешківські піски» нами виявилено три типи біотопів вищого рангу: Е Трав'янисті біотопи з домінуванням гемікриптофітів, які формуються в умовах помірного або недостатнього зволоження (луки, степи, пустищі), G Лісові біотопи, І Біотопи, сформовані господарською діяльністю людини. Для кожного біотопу подано характеристику рослинності цієї території. Вона представлена 6 класами (Artemisietea vulgaris Lohm. Prsg. et al. ex von Rochow 1951, Agroperetea repentis Oberd.
doi:10.31861/biosystems2017.01.065 fatcat:wf5y44fkw5dqvdsppusjnbkpme