A művi abortusz nők mentális egészségre gyakorolt rövid és hosszú távú hatása a reziliencia, coping és neuroticizmus jellemzőkkel összefüggésben [article]

Sz. Makó Hajnalka, Kiss Enikő Csilla
2015
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(1):93-109. ÖSSZEFOGLALÓ Háttér és célkitűzések: A rezilienciát olyan személyes változóként tartjuk számon, mely kompetenciát, jó kimenetelek megjelenését valószínűsíti nehéz/stresszel teli életkörülmények vagy élethelyzetek ellenére is. Egyben jelentheti a traumatikus életeseményekből való adaptív felépülés képességét is. A művi abortusz az érintett nők mentális állapotára gyakorolt negatív hatását számos nemzetközi tanulmány megerősíti (Coleman és mtsai,
more » ... Jelen kutatásban arra kerestük a választ, hogy a reziliencia milyen összefüggésben áll a terhesség megszakításának idején mért szorongás és depresszió jellemzőkkel, valamint milyen mértékben jósolja be -más, az eseménnyel való megküzdést meghatározó személyes jellemzőkkel együtt -az érintett nők mentális egészségét a műtéti beavatkozást követően fél évvel. Módszer: A kutatásban 119 művi abortuszon átesett nő vett részt, a vizsgálati minta átlagéletkora 30,2 év (SD: 6,94) volt. 82 nőnek nem volt még korábban terhességmegszakítása, míg 37 nő jelezte, hogy már átesett ezt megelőzően egy vagy több terhességmegszakításon. A kutatásban alkalmazott módszerek: félig strukturált interjú és ahhoz kapcsolódó demográfiai adatlap, Kórházi Szorongás és Depresszió Kérdőív (Zigmond és Snaith, 1983), az aktuális életeseményre adaptált Poszttraumás Stressz Kérdőív (Foa et al., 1997), Reziliencia Skála (Connor és Davidson, 2003 ), Megküzdési Mód Preferencia Kérdőív (Oláh, 2005, NEO-PI-R Személyiség Kérdőív (Costa és McCrae, 1992) . Eredmények: A reziliencia negatívan korrelált a beavatkozás idején mért szorongás és depresszió mértékével. Emellett bejósolta a terhesség megszakítását követően fél évvel később fennálló szorongást, depressziót, valamint az abortusszal összefüggésben megjelenő PTSD-t. Következtetések: Eredményeink más nemzetközi kutatásokkal összhangban megerősítik a reziliencia adaptív szerepét a nehéz életeseményekből való felépülésben. A terhesség megszakításának a mentális állapotra gyakorolt negatív következménye mérsékeltebb volt magasabb rezilienciát mutató nőknél.
doi:10.17627/alkpszich.2015.1.93 fatcat:ug6ot2frlfcczk2xlgegvssdcu