BUDŽETIRANJE U PREDUZEĆIMA: DODATNI POSAO I IZDATAK ILI "KLJUČ" OPSTANKA PREDUZEĆA

Predrag Vukadinović, Marija Kostić, Goranka Knežević
2014 Proceedings of the 1st International Scientific Conference - FINIZ 2014   unpublished
Apstrakt: Tradicionalno računovodstveno planiranje u preduzećima ustupa mesto novim konceptima planiranja. Najčešći koncept koji se koristi kao proces planiranja i instrument upravljanja poslovanjem preduzeća je budžetiranje u različitim oblicima. Važno je kontrolisati sprovođenje budžeta kao deo jedinstvenog procesa, ali isto tako je veoma značajno kako će menadžment koristiti ovaj način planiranja u upravljanju preduzećem, uzimajući u obzir motivaciju za izradu, sprovođenje i kontrolu budžeta
more » ... od strane zaposlenih i menadžmenta. Abstract: Traditional accounting planning in the business entities gives place to new, contemporary concepts of planning. The most common concept of planning and management instrument is budgeting. It is important to control the budgetary variances or the execution of budget as an integral part of budgeting process. It is also of primary importance for the managers to use this type of planning when managing the business, taking into consideration the motivation for the preparation, execution and control of the budget.
doi:10.15308/finiz-2014-40-42 fatcat:oqx6k7yhhzembeuycnosbpynem