ŞEHİR PAZARLAMASI KAPSAMINDA DESTİNASYON İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

Gamze ERYILMAZ, Çağrı SAÇLI, Damla MÜLAZIMOĞLU
2021 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute  
Şehir pazarlaması, herhangi bir ürün ya da hizmetin pazarlanmasından daha karmaşık bir sürece sahiptir. Bu çalışma, konuyu turizm açısından ele almıştır. Destinasyon imajı algısının tespit edilmesi şehir pazarlamasında kullanılacak stratejilerin belirlenmesinde oldukça önemlidir, çünkü pazarlama; tanıtım ve reklam çalışmalarında yatırımın doğru alanlara kanalize edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda lisansüstü eğitim gören 19 öğrenciden 2019 yılı Nisan ayı içerisinde, Hatay'ın
more » ... n imajı algısını belirlemeye yönelik yazılı olarak dört soruya yanıt vermeleri istenmiştir. Yanıtlara niceliksel içerik analizi uygulanmıştır. Katılımcılar, Hatay'ın en çok turistik öğeleriyle yani tarihi, kültürel varlıklarıyla ve gastronomisiyle ön plana çıktığını düşünmektedir. Ayrıca Hatay'ı gastronomik unsurların ve zengin yemek kültürünün temsil edeceğini düşünmektedirler. Turistik bir gezi amacıyla Hatay'ın tercih edilme nedenleri ise sahip olduğu alternatif turizm türlerine ve turizm çekiciliklerine bağlanmaktadır. Katılımcılar, Hatay'ı kültürel zenginlikleri ve sahip olduğu hoşgörülü yapısıyla diğer illerden ayırmaktadır. Bulgular, Hatay'ın turizm ile olumlu imajını geliştirebileceği yönünde birleşmektedir. Ayrıca şehrin günümüzdeki yeni turist profiline uyan birçok unsuru bünyesinde bulundurduğu sonucuna da ulaşılmıştır.
doi:10.30794/pausbed.796065 fatcat:ux4i4igy6ffyzhjyw3shbawuty