Ulupamir-Kırgız Adlarındaki Ad Seçimi Farklılaşmaları (Ulupamir Mahallesi Örneği)

Rabia Şenay ŞİŞMAN
2018 Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies  
Öz Hızla gerçekleşen sosyal değişim ve gelişim karşısında ad verme geleneğinin idrak ettiği farklılaşmaları, kişi adları üzerinden takip etme gereği düşünülmüş ve Anadolu Türkçesiyle Ulupamir halkının bağlı olduğu Orta Asya Türk dilinin karşılıklı etkileşimleri sonrası yerel sözcüklerin içinde bulunduğu hâl ve anlam bilgisine ulaşma ihtiyacı doğrultusunda bir çalışma planlanmış; ses-anlam ile ilintili değişikliklerin yerinde tespiti için saha kaynaklı veriler öncelikli kılınmıştır. Ulupamir
more » ... ıştır. Ulupamir Kırgız Türkleri çerçevesinde planlanmış incelemenin amacı 1995-2015 yılları arasındaki topluluk kişi adları seçiminde âmil olan unsurları belirlemek şeklindedir. Düşünülen unsur tespiti işlevinin yanında kişi adlarında anlamdan bağımsız görülen düzensiz ses olaylarıyla ilgili bazı özellikler saptanmıştır. Bu saptamalara ait elde edilmiş bulgular çalışmanın alt basamaklarını oluşturacak bir düzenlemeyle ifade edilmiştir. Adlandırma geleneği üzerine kurulu bu araştırmada, alışkanlıklar kişi adı boyutunda ele alınmış ve dün ile bugünün farkını ortaya koymak amacıyla çalışma yapılandırılmıştır. Bulguların dille ilişkili disiplinlere olumlu veri katkısı sunacağı umulmaktadır. Abstract It is important to follow the traces of change in the naming traditions through person names in the face of social change and development and it is also important to keep the records of the meanings of the names. In this respect, we attempted to design a research to have the knowledge of sound and meaning of the local words after the mutual effects of Anatolian Turkish and the Central Asian Turkic language, with which the people of Ulupamir have ties, to each other. The main concerns of the study are: to determine the principal factors of the proper noun choices among Kyrgyz Turks between the years of 1995-2015, sharing the findings about the irregular phonological changes that are independent from the meanings. The findings that are obtained from the study are expressed in a way that they form the sub steps of the study. In this research the traditions are taken into consideration on the level of person names and it formed in order to show the differences between past and present. There is also no doubt that this research will have positive contributions to the disciplines that are related to linguistics.
doi:10.30767/diledeara.472557 fatcat:7demjrtvnzcxnc5iqjmugvgpva