Tüketici Yakınlığının Ulus Merkezcilik ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti İlişkisindeki Rolü (The Role of Consumer Affinity on the Relationship Between Ethnocentrism and Foreign Product Purchase Intention)

Dilara Atak, Canan Eryiğit
2020 İşletme Araştırmaları Dergisi  
doi:10.20491/isarder.2020.1057 fatcat:o7cjb7mq6veuzbda4gr4bt7d7i