Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên sư phạm

Hạnh Hà Mỹ
2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo, muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên. Vì vậy, sinh viên các trường sư phạm để trở thành người thầy có tính sáng tạo thì trước tiên phải được phát triển năng lực sáng tạo (NLST) khi còn là học sinh, sinh viên. Bài viết đi sâu phân tích NLST là gì? Mục tiêu, nội dung, phương pháp phát triển NLST cho sinh viên sư phạm; Quy trình phát triển NLST cho
more » ... phát triển NLST cho sinh viên sư phạm
doi:10.51453/2354-1431/2018/187 fatcat:7klayazadrhrtad7znpzsntqgu