Human Papilloma Virüs Aşıları: Güncel Tartışmalar

Levent DİKBAŞ
2018 Duzce Universitesi Tip Fakültesi Dergisi  
Human Papilloma Virus (HPV) aşıları, ilk kez servikal kanserden korunmak için tavsiye edildiği 2006 yılından bu yana tartışma konusu olmaya devam etmektedir. HPV aşıları Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan İlaç Dairesi tarafından onaylandıktan sonra, tüm dünyada birçok ülkede aşıların etkinliği ve güvenilirliği, gelen bilgiler ve çelişkili raporlar sebebiyle tartışılmaktadır. Bu raporların bazıları aşının uygulanabilir olduğunu, diğerleri aksini söylemektedirler. Bu yazının amacı HPV
more » ... nın amacı HPV aşıları hakkındaki tartışmalar konusunda bilgi vermektir. Bu yazıdaki veriler, Google akademikte yer alan konuyla ilgili bilimsel makaleler ve raporlardan elde edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Sağlık Örgütü, HPV aşısının rutin uygulamasını tavsiye ederken, hem Amerika hem de dünyanın diğer ülkelerinden aşının etkinliği ile ilgili negatif çalışmalar bildirilmektedir. Aşıyla ilgili advers etkilerin beklenenden daha fazla, bazen de ölümcül olabileceği rapor edilmektedir. Buna rağmen birçok bilim adamı yan etkilerle aşı arasında bir ilişki bulamamışlardır. Japonya önce rutin olarak aşıyı tavsiye etmiş, sonra da bu kararını geri çekmiştir. Bugün aşının fiyatı daha ucuz olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı HPV aşılarının etkinliği, koruma oranları ve yan etkileri üzerinde fikir birliği sağlanıncaya kadar, rutin aşılama programına alınmasına izin vermeyecek gibi görünmektedir. HPV aşıları üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. Servikal kanseri önlemek üzere rutin aşı uygulamasının iyi bir strateji olduğuna ikna olmak için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
doaj:b1f12be052cf4b1ea678ae0bd6e75a1f fatcat:t4mwvlbsozecnasooyp3tfxmdm