ANALYSIS OF THE EFFECT OF GLOBALIZATION USERS' COLOR PREFERENCES OVER LIVING SPACE FURNITURE

Aylin ARAS
2018 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
The concept of globalization has taken many topics under its influence in recent years. Residential designs in which users reflect their identities are also influenced and formed by globalization. The concept of color which causes different perceptions among humans also emerges as one of the important parameters of space design. It is also observed as a result of literature reviews that colors of furniture as one of the most important building blocks of space affect perception of space.
more » ... ation that is effective in exhibiting similar or different behaviors by societies is considered to be effective in selection of furniture colors that affect individuals' lifestyles or get affected from their lifestyles and that also affect perception of space. Departing from this idea, it has been discussed whether globalization affects color preferences for furniture in living spaces of buildings that contain all kinds of data related to people's lives and perceptions. Within the scope of the research, color preferences furniture used in living spaces were determined between users heavily affected from globalization and users less affected from globalization. In this context; on-site evaluation studies and surveys were applied in houses of two different groups determined as the sample field, and colors chosen by individuals in furniture of living spaces of sample groups were examined. As a result of the study, it was determined that users in two different sample groups used different colors in furniture of their building living spaces. KÜRESELLEŞMENİN KULLANICILARIN RENK TERCİHLERİNE ETKİSİNİN YAŞAMA MEKÂNI MOBİLYALARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ ÖZ Küreselleşme kavramı son yıllarda ekonomiden, tasarıma kadar pek çok konuyu etkisi altına almaktadır. Kullanıcıların kimliklerini yansıttıkları konut tasarımları da küreselleşmeden etkilenerek şekillenmektedir. İnsanlarda farklı algılamalara sebep olan renk kavramı da mekân tasarımının önemli parametrelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mekânın en önemli yapı taşlarından biri olan mobilyalarda kullanılan renklerin de mekân algısını etkilediği yapılan literatür çalışmalarında görülmektedir. Toplumların benzer ya da farklı davranışlar sergilemesinde etkili olan küreselleşmenin, insanın yaşam tarzını etkileyen veya yaşam tarzından etkilenen en önemli öğelerden olan ve mekân algısını etkileyen mobilyaların renk seçiminde de etkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle küreselleşmenin, insanın yaşama ve algılarına dair her türlü veriyi içinde barındırdığı konut yaşama mekânlarındaki mobilyaların renk tercihlerini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Çalışma kapsamında, küreselleşmeden yoğun olarak etkilenen kullanıcılarla, daha az etkilenen kullanıcıların konut yaşama mekânlarında kullandıkları mobilyalardaki renk tercihleri belirlenmiştir. Bu kapsamda; örneklem alanı olarak belirlenen iki farklı gruba anket ve konutlarında yerinde tespit çalışmaları yapılmış ve örneklem gruplarının yaşama mekânı mobilyalarında seçmiş oldukları renkler incelenmiştir. Çalışma sonucunda iki farklı örneklem grubundaki kullanıcıların konut yaşama mekânı mobilyalarında farklı renkler kullandıkları belirlenmiştir.
doi:10.7456/10803100/001 fatcat:5il4z54ciffzbodhzg2q45alxm