GÖREV TANIMI FORMU

Birim Sağlık, Kültür Ve, Spor Daire, Başkanlığı Alt, Birim Spor, Şube Müdürlüğü, Görev Adı, Spor Takımları, Oluşturma Sorumlusu
unpublished
Organizasyonel Yedekleme Planı (İzin, hastalık gibi pozisyonlarda yerine vekalet edecek personel) Temel Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1-Sağlıklı yaşam ve fitness salonu sorumlusudur. 2-Takımların tüm konularından, takım kadrolarının idaresinden sorumlu olup, oyuncuların yöneticisi konumundadır. 3-Spor faaliyetleri gerçekleştirecek spor dalları kurar, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerarası müsabakalara katılır 4-Sporcuların lisans işlemlerini takip eder 5-Okuliçi spor etkinliklerinin
more » ... , planlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapar, bu etkinlikleri organize eder 6-Eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, resmi-özel kurum/kuruluşlar ve spor kulüpleri ile işbirliği yaparak her türlü araç-gereç ve diğer imkanlardan yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapar 7-Sporcuların sağlık kontrollerinin periyodik olarak yapılmasını sağlar 8-Sporcuları; teknik, taktik, fizik-kondisyon ve psikolojik olarak karşılaşmalara hazırlar 9-Antremanlarda, soyunma odalarında, karşılaşma öncesinde ve sonrasında; yapılacak müsabakanın taktiğini uygular, teorik ve pratik olarak uygulanacak mücadele biçimini gösterir, yapılan hataları ve sporcuların zayıf yönlerini tespit ederek giderilmesini sağlar 10-Spor tesislerini amacına uygun olarak kullanır 11-Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapar Görev İçin Gerekli Beceri ve Yetenekler 1-Spor ve branş bilgisi 2-Bedence güçlü ve dayanıklı, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen 3-İnsanları sevmek ve çabuk iletişim kurabilme 4-Bir grubu yönetecek özelliklere sahip olma 5-Değişim ve gelişime açık olma 6-Düzenli ve disiplinli çalışma 7-Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı 8-Hoşgörülü ve sabırlı olma 9-İkna kabiliyeti 10-Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık 11-Stres yönetimi 12-Sorumluluk alabilme 13-Sözlü ve yazılı anlatım becerisi 14-Sonuç odaklı olma Görev Tanımını Hazırlayan : Hacer SAKA Onaylayan : Nejmi KIRKBİR Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. Adı-Soyadı : Fatih KIRKBİR Tarih : 01.12.2016 İmza :
fatcat:zdcoo5mtivferayzazg56iei3y