3 No. lu Çengen Kuyusunun Petrografisi Hakkında Not

1953 Bulletin of the Mineral Research and Exploration  
İskenderun'un 20 km. kadar SW'da Çengen bölgesinde neojen killi grelerinde yapılan, petrol sondajlarından 3 numaralınınkinin üst kısmının mineral muhtevasını tetkik etmek fırsatını bulduk. Aşağıda bu hususta kısaca bilgi verilecektir. NÜMUNELERİN İHZARI:
doaj:571a0dc54e0d4202bedcec72af74d6db fatcat:mkq34qxuivg4tpsxwp2v7p5lwu