MODERN BİLİM ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ

Fatih TOPALOĞLU
2019 Zenodo  
ÖZ Modern bilim, bilgiye ulaşma ve onu kullanma konusunda oluşturduğu olumlu etkiyle insanî çabaların daha sonuç alıcı bir noktaya ulaşmasını sağlamıştır. Ne var ki o, bilgiyi insanın varoluşsal bütünlüğü içinde ele almayarak insanın duyusal yetilerine hapsetmekle eleştiriye açık hale gelmiştir. Bu çalışma, modern bilimin bilgiye sahip olma konusunda gösterdiği otoriter tutuma yönelik bazı eleştiriler sunma çabasının bir sonucudur. ABSTRACT A Critics to Modern Science Modern science, has been
more » ... abled humanitarian efforts to get more nominal point by the positive effect of using and reaching the information. But, it has left itself open to criticism by not dealing the information in existential integrity of human and confining humans to his sensory faculties. This study is the reaction of presenting some criticisms against authoritarian approach of modern science while getting information.
doi:10.5281/zenodo.2599730 fatcat:vjkxbrhxubfepm4tuucbkpwkvm