Support-forming osteocorrective surgeries in patients with diabetic foot syndrome

О. М. Бєсєдін, С. О. Косульников, С. О. Тарнапольський, К. В. Кравченко, С. І. Карпенко
2018 Clinical endocrinology and endocrine surgery  
міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР, відділення гнійно-септичної хірургії; 2 КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» ДОР, Обласний гнійно-септичний центр хірургії ім. Св. Луки; 3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ Одним із найбільш соціально-значущих ускладнень цукрового діабету як у світі, так і в Україні є розвиток синдрому діабетичної стопи. У кожного шостого хворого на цукровий діабет розвивається це грізне
more » ... ння. Саме такі хворі складають основну групу пацієнтів, яким було виконано ампутації нижніх кінцівок [1]. За даними центра медичної статистика МОЗ України спостерігається тенденція до зростання кількості виконаних ампутацій кінцівок, у тому числі при цукровому діабеті. Так, у 2016 році виконано більше 13 тис. ампутацій кінцівок, з них, близько 8 тис. через судинні ураження, а більше 3 тис. пов'язані з цукровим діабетом. Проте відсутність у статистичній лінійці розподілу ампутацій за анатомічним рівнем, а також відсутність чіткого розподілу нозологічних одиниць та відповідних шифрів не дозволяє у повній мірі оцінити обсяг та відповідну втрату якості життя хворих [1] . Останнім часом серед хворих із синдромом діабетичної стопи, які потребують хірургічного лікування, переважають невропатичні і нейроостеоартропатичні форми [2, 5] . Зростає кількість хворих з остеодеформаціями та виразковими дефектами підошви, які разом із судинними ураженнями призводять до невпинного зростання оперативних втручань із втратою кінцівки у даного контингенту хворих. У сучасних умовах, зважаючи на відсутність адекватної служби кабінетів діабетичної стопи, завданням хірурга є також післяопераційна реабілітація хворих, спрямована на досягнення кінцевого результату -формування опороздатної кукси стопи. Слід зазначити, що досягнення цієї мети у пацієнтів із нейропатичними та нейроостеоартропатичними формами синдрому діабетичної стопи як на початкових етапах лікування, так і під час амбулаторного спостереження є до кінця не вирішеною проблемою та потребує як сучасних наукових підходів, так і нестандартного погляду [2] [3] [4] [5] . Отже, метою нашої роботи стала розробка опороформувальних остеокорегувальних оперативних втручань на оперованій діабетичній стопі. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ Досягнення цієї мети ускладнюється майже повною відсутністю подологічної служби, яка б займалась виготовленням індивідуальних розвантажувальних устілок та взуття. Отже, оперований хворий повертається до хірурга з приводу ускладнень оперованої стопи, серед яких слід виділити: нейропатичну виразку підошви (внаслідок пролабування плесно-фалангового суглобу), відведення дистального відділу стопи (внаслідок перетину сухожиль згиначів та розгиначів пальців та за рахунок переважання сили натягу ахілового сухожилля назад і відсутності будь-якого протилежного опору його розгинанню), а також підошвова флексія та супінація стопи (за рахунок тракції переднього великогомілкового м'яза). У випадках невропатичної виразки підошви порушуються статичні та динамічні функції стопи, що призводить до процесу виразкоутворення. Пенетрація виразки в сухожилля, фасції, суглоби та кістки призводить до розвитку гнійно-некротичних процесів та необхідності хірургічного втручання. Бєсєдін Олександр Михайлович, лікар-хірург відділення гнійно-септичної хірургії, E-mail: bam-86@ukr.net. Косульников Сергій Олегович, завідувач відділення гнійно-септичного центру хірургії. Тарнопольський Сергій Олександрович, лікар-хірург відділення гнійно-септичної хірургії. Кравченко Костянтин Вікторович, лікархірург відділення гнійно-септичної хірургії. Карпенко Сергій Іванович, доцент кафедри хірургії №2.
doi:10.24026/1818-1384.4(64).2018.149981 fatcat:xr5le6mrsve7pdpwk5vzubgney