Podjetniško v izobraževanje. Za večji zamah podjetniškega gibanja potrebujemo več izobraževanja

Franci Vidic
2005 AS: Andragoška Spoznanja  
Avtor se v prispevku analiticno loteva stanja podjetnistva na Slovenskem in podjetniskega izobrazevanja. Ugotavlja, da med podjetniki prevladL~jejo taki, ki imajo vec kat srednjesolsko izobrazbo, takoj za njimi pa so tisti s srednjesolsko izobrazbo. Tisti, ki se izobrazujejo, to pocnejo zaradi pridobitve novega znanja, izboljsanja poslovanja, oziroma zelijo postati uspesni podjetniki. Se vedno pa jih je več kot polovica prepricanih, dane potrebujejo novega znanja. Avtor je na temelju
more » ... temelju raziskovalnih podatkov prisel do sklepa, da je podjetnike potrebno sistemsko motivirati za vsezivljenjsko izobrazevanje in dati podjetniskemu gibanju nov zagon.
doi:10.4312/as.11.3.30-36 fatcat:kumuxa47h5gxfmpkdxkp6mp3nm