Rare cases of benign tumors of the head and neck: lipoma of larynx and sternocleidomastoid muscle

Deniz Demir
2016 The Turkish Journal of Ear Nose and Throat  
In this article, we report two rare cases of lipoma in the head and neck region. Thirty-four-year-old case 1 presented with hoarseness and sensation of foreign body in throat. While 54-year-old case 2 presented with complaint of a mass in left side of neck. The imaging methods showed the masses in false vocal fold and the sternocleidomastoid muscle. Diagnosis and treatment of the masses were discussed in light of the literature. ÖZ Bu yazıda, baş ve boyun bölgesine ait iki nadir lipoma olgusu
more » ... dir lipoma olgusu sunuldu. Otuz dört yaşındaki birinci olgu ses kısıklığı ve boğazda yabancı cisim hissi ile başvurdu. Elli dört yaşında ikinci olgu ise sol boyunda kütle yakınması ile başvurdu. Görüntüleme yöntemlerinde yalancı vokal kortta ve sternokleidomastoid kasta kitleler görüldü. Kitlelerin tanı ve tedavileri literatür eşliğinde tartışıldı.
doi:10.5606/kbbihtisas.2016.92155 pmid:26890715 fatcat:ycyle2fkozhfhou357z6xn7elm