Quá trình du nhập các dòng tu Thiên chúa giáo của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại khu vực Mỹ Latinh (thế kỷ XVI - XIX): những điểm tương đồng và khác biệt

Bích Nguyễn Thị, Đức Hoàng Minh, Nhung Phan Hồng
2022 Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2  
Các cuộc phát kiến địa lý diễn ra vào thế kỷ XV - XVI được xem là một trong những sự kiện vĩ đại của lịch sử nhân loại. Việc phát hiện ra lục địa châu Mỹ, đặc biệt là vùng Trung và Nam Mỹ giàu có tài nguyên đã thôi thúc các quốc gia châu Âu, trong đó đi đầu là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, lên đường tìm kiếm thị trường béo bở, xác lập hệ thống thuộc địa và phân chia phạm vi ảnh hưởng. Trong các cuộc thám hiểm và chạy đua xâm lược thuộc địa đó, không chỉ có sự có mặt của quý tộc, thương nhân mà còn
more » ... có sự có mặt thường xuyên và đông đảo của các giáo sĩ thuộc nhiều dòng tu lớn như: Augustins, Dominicains, Franciscans, Jésuites... được phái đi để thực hiện sứ mệnh truyền bá đạo Thiên chúa. Nhưng hành trình đưa Thiên chúa giáo hòa nhập vào đời sống của cư dân bản xứ Mỹ Latinh của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, nội dung bài viết tập trung phân tích một số điểm tương đồng và khác biệt trong quá trình du nhập của các dòng tu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở khu vực Mỹ Latinh và bước đầu chỉ ra nguyên nhân của sự khác biệt đó
doi:10.56764/hpu2.jos.2022.2.1.50-61 fatcat:2lqcmto2kjgvddjfinewevfl7q