Saussurea bijiangensis(Asteraceae), a New Species from Yunnan, China

Bing-Qiang Xu, Nian-He Xia, Gang Hao
2013 Annales Botanici Fennici  
doi:10.5735/085.050.0120 fatcat:tdwaj67o5nhpnfy6ztc3rft65m