Nadwrażliwość na leki znieczulenia miejscowego Hypersensitivity to local anesthetics

Alicja Grzanka, Iwona Wasilewska, Magdalena Śliwczyńska, Hanna Misiołek
2016 Anestezjologia Intensywna Terapia   unpublished
Using local anaesthetics in daily practice, particularly by anaesthesiologists and dentists, is related to the risk of adverse reactions. Therefore, monitoring of such reactions, carrying out detailed documentation (according to the chart proposed in this study) and conducting specialist examinations is of the greatest importance. There is a variety of adverse reactions that may occur during local anaesthesia procedures, with the intensity ranging from clinically insignificant to
more » ... t to life-threatening reactions. The majority of concerns reported by clinicians are linked to the appearance of various hypersensitivity reactions, including anaphylaxis. Healthcare providers responsible for the administration of local aneasthetics should be able to detect hypersensitivity reactions in order to implement appropriate treatment and then choose diagnostic procedure. The final diagnosis should be based on detailed history, medical record, including a case description and measurements of tryptase activity, skin tests and provocation trials. Screening tests are not currently recommended in individuals without hypersensitivity to local anaesthestics in history. Wprowadzenie do praktyki klinicznej leków znieczu-lających miejscowo zrewolucjonizowało procedury zabie-gowe. W 1884 roku austriacki lekarz Carl Koller skutecznie znieczulił powierzchniowo kokainą rogówkę oka do zabie-gu okulistycznego. Obecnie leki znieczulenia miejscowego (LZM) są szeroko stosowane w wielu dziedzinach medycyny z różnymi możliwościami ich aplikacji. Częste stosowanie znieczuleń miejscowych nie może pozostać bez wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia działań nie-pożądanych środków tej grupy, w tym także reakcji nadwraż-liwości [1]. Efekty niepożądane leków, które wynikają z ich farmakologicznego mechanizmu działania lub z nasilenia objawów zależnych od dawki są zazwyczaj dobrze poznane i stąd możliwe do przewidzenia. W odróżnieniu do nich, re-akcje nadwrażliwości na leki ciągle wywołują dyskusje, a ich diagnostyka stanowi ogromne wyzwanie dla klinicystów. W ostatnich dwóch latach poczyniono jednak pewne postępy. Opublikowano międzynarodowe wytyczne ekspertów [2−5], które próbują uporządkować zagadnienie nadwrażliwości na leki, problem będący jednym z najbardziej enigmatycznych tematów alergologii [6]. Zawarte w nich zalecenia odnoszą się również do nadwrażliwości na LZM.
fatcat:kp4dnjaeyvc5hcik524y7ggn6i