Improving the Safety of Hydraulic Presses with Double Hand Control Systems
Hidrolik Preslerde Çift El Kumanda Sistemleriyle Güvenliğin İyileştirilmesi

H. Sevil Ergür
2017 Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering  
Özet Makine endüstrisindeki gelişme ve tezgâh çeşitliliğindeki artış, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) açısından da birtakım sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar, hatalı kullanımlar ya da tezgâhlardaki yetersiz koruyuculardan kaynaklanan iş kazalarına sebep olmaktadır. Çift el kumandalı sistemlerde, tek valfin devre dışı bırakılarak sadece diğer valfin kullanılması, değişik kazalara sebep olmaktadır. Bu sorunu çözmek için sistemdeki hidrolik pompa yardımıyla hidrolik pres veya giyotin
more » ... es veya giyotin makastaki çift etkili silindir devreden çıkartılarak sistemin durmasını sağlayan yöntemler geliştirilmiştir. Birinci yöntemde, valfle senkronize çalışan zaman röleleri kullanılarak her bir valfin uzun süre basılı tutulması engellenmiştir. İkinci yöntemde ise OR (VEYAMEKİK) valf yardımıyla sürekli basılı tutulan tek valfin devre dışı bırakılması sağlanarak silindir durdurulmaktadır. Bu çalışmada, düşük maliyetli ek düzenlemelerle yapılan geliştirmeler ile işçi sağlığının korunması ve makine başında iş güvenliği sağlanmıştır ve operatörün kaza riski azaltılmıştır. Abstract Developments in machine industry and increases in tool types cause so many proplems on occupational health and safety. These problems may lead to industrial accident due to misuse or insufficient safeguards. In double-hand systems by-passing one of the valves and using the other one will result in various accidents. In order to solve such proplem by newly developped methods, the double acting cylinder of a hydraulic press or upcut shear must be taken out of order to stop the operation. In the first method, time relays syncronized with a valve prevents the valve holded down long period. In the second method, with the aid of OR (or shuttle valve) valve the cyclinder is retained by a consistent holded down valve. The aim of this study is prevent the occupational health and safety by low-cost subsidiary arrangement.
doi:10.5578/fmbd.53962 fatcat:rp47jyv56net5deiqppungykpy