EU COHESION POLICY – BOOSTER OR DESTROYER OF NATIONAL POLICIES? CASE OF UNIVERSITIES
POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ – BODZIEC CZY ELEMENT NISZCZĄCY POLITYKI KRAJOWE? PRZYPADEK UNIWERSYTETÓW

Miroslav Šipikal, Valéria Némethová
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2017.466.21 fatcat:3uomufsobbeedpkukvbgipbqyy