Od metafory do nauki o zarządzaniu

Sylwia Stańczyk
2011 Przegląd Organizacji  
W artykule uwaga została skoncentrowana na roli metafory – analogii w procesie wyboru metody badawczej oraz w procesie badawczym w ogóle. Nie ma możliwości ustrzec się metaforycznych porównań, kiedy staramy się zrozumieć coś nowego. Cała nauka jest oparta na metaforze. Metafory umożliwiają nowe spojrzenie na organizację i otwierają nowe możliwości. Gareth Morgan twierdzi, że metafory są ważnym narzędziem myślenia systemowego i porównywanie systemów społecznych do organizmów żywych ułatwia ich
more » ... ozumienie zarówno z punktu widzenia teorii, jak i wymiaru praktycznego [Hutchins, 1996]. W artykule podjęto analizę metafory jako ogniwa naukowego dyskursu i istotnego elementu tworzenia teorii. (abstrakt oryginalny)
doi:10.33141/po.2011.04.02 fatcat:ho6njim2bvcqrdwiz43p3nv5zq