Katastrofalny kapitalizm. NAOMI KLEIN The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism Allen Lane, Londyn 2007, ss. 558

Marta Dorenda
2007 Dialogi Polityczne  
Recenzje NAOMI KLEIN The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism Allen Lane, Londyn 2007, ss. 558 MARTA DORENDA Instytut Politologii UMK Katastrofalny kapitalizm ��� ������ �������� jest trzecią książką Naomi Klein -autorki, której ��� ���� zostało okrzyknięte manifestem antyglobalistów, a ona sama ich rzecznikiem. Warto jednak wspomnieć o budzących kontrowersje okolicznościach wydania ���� ������ ��������. Klein, jednoznacznie kontestująca wszystko, co globalne, zdecydowała się
more » ... ydowała się umieścić film promujący publikację w amerykańskich serwisach YouTube oraz MySpace. Fakt, iż właścicielem drugiego z nich jest konserwatysta Rupert Murdoch, zagorzały zwolennik polityki George'a W. Busha oraz wojny w Iraku, nie przeszkodził setkom tysięcy zwolenników autorki zapoznać się z treścią filmu i przyczynić się do rozwoju nowej formy reklamy o globalnym -bo sięgającym wszędzie tam, gdzie dociera Internet -zasięgu. ���� ������ �������� jest próbą analizy historii rynków na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Przywołane zostają zagadnienia rozwoju wolnego rynku, transformacji ustrojowej w krajach postkomunistycznych, a także kryzysy gospodarcze mające miejsce w minionym półwieczu. To właśnie one, zdaniem autorki, są siłą napędową "katastrofalnego kapitalizmu". Tytułowy szok, symbolizujący każdy kryzys, analizuje ona w kilku wymiarach. Punktem wyjścia do rozważań staje się porównanie społeczeństw poddanych różnorodnym trudnościom oraz próbom z ofiarą eksperymentów medycznych, niezdolną do normalnego funkcjonowania po "terapii" elektrowstrząsami. Analizując poglądy Miltona Friedmana oraz Szkoły Chicagowskiej, Klein wysuwa hipotezę, iż kryzysy, jakakolwiek byłaby ich natura, są niezbędne, by państwo, opresyjne wobec społeczeństwa, mogło przeforsować decyzje w normalnych warunkach niemożliwe do przyjęcia -"by to, co politycznie niemożliwe, stało się politycznie nieuniknione". W sytuacji, kiedy T
doi:10.12775/dp.2007.051 fatcat:qoslq2ar4ja6ji2g6emlu3jt2y