Self-assembled 3D hierarchical sheaf-like Nb3O7(OH) nanostructures with enhanced photocatalytic activity

Pei Hu, Dongfang Hou, Yanwei Wen, Bin Shan, Chaoji Chen, Yunhui Huang, Xianluo Hu
2015 Nanoscale  
Fig. S1 Atomic structure model of Nb 3 O 7 (OH). Atom colour code: green-Nb, red-O, pink-H.
doi:10.1039/c4nr06580h pmid:25536277 fatcat:35jaqn6i5bbcrbr4z6u32tdxvm