Boganmeldelse: Paula Wahlgren: De laglydiga. Om skolans brottsförebyggande fostran, Stockholms Universitet, 2014

Helene O.I. Gundhus
2017 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab  
Boganmeldelse skrevet af Helene O.I. Gundhus (af Wahlgrens "De lagydiga: Om skolans brottsförebyggande fostran".
doi:10.7146/ntfk.v103i2.101027 fatcat:ywvhrttm25ednj32hzkq47t2du