Mateusz T. Jamro, Recenzja: Boris Barth, Europa nach dem Großen Krieg. Die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918–1938, Frankfurt am Main, Campus Verlag 2016, ss. 397 (Europa po Wielkiej Wojnie. Kryzys demokracji w międzywojniu 1918–1939)

Mateusz Tomasz Jamro
2019 Annales UMCS Politologia  
doi:10.17951/k.2019.26.1.186-188 fatcat:zni2micxmfcvrjfr2bzrbhozai