Investigation of the Effect of Taper Stacking Location on Drag Force for ONERA M6 Wing

Mustafa Kaya, Munir Elfarra, Ferhat Kadioglu
2019 AIAA Scitech 2019 Forum   unpublished
The effect of taper stacking location for ONERA M6 wing is analyzed in terms of the lift, drag and lift-to-drag ratio. The stacking location is defined as the non-dimensional distance from the sectional leading edge to the taper axis. The non-dimensionalization is based on the sectional chord length. Different wing shapes are generated by linearly or parabolically varying the stacking location along the span. Various wing cases are investigated under the same angle of attack. The steady-state
more » ... The steady-state turbulent flowfields are computed by solving the Reynolds Averaged Navier-Stokes equations. The Spalart-Allmaras turbulence model with the extended wall function is used to calculate the eddy viscosity. It is observed that there exist some cases in which the values of lift, drag and lift-to-drag ratio change significantly. Moreover, the spanwise variation of the stacking location has a pronounced effect on the formation and the characteristics of the shock wave. ONERA M6 kanadı için sivrilme istif yerinin etkisi kaldırma, sürükleme ve kaldırma-sürükleme oranı açısından incelenmiştir. İstif yeri, kesitsel hücum kenarının sivrilme eksenine olan boyutsuz uzaklığı olarak tanımlanmıştır. Boyutsuzlaştırma kesitsel veter uzunluğu ile yapılmıştır. İstif yerinin kanat açıklığı boyunca doğrusal veya parabolik değişimi sağlanarak farklı kanat şekilleri oluşturulmuştur. Aynı hücum açısına sahip birçok kanat durumu incelenmiştir. Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes denklemleri çözülerek daimî-hâl türbülanslı akış alanları hesaplanmıştır. Edi vizkozitesini hesaplamak için uzatılmış duvar fonksiyonlu Spalart-Allmaras türbülans modeli kullanılmıştır. Kaldırma, sürükleme ve kaldırma-sürükleme oranı değerlerinin büyük değişiklikler gösterdiği durumların olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, kanat açıklığı boyunca istif değişiminin şok dalgasının oluşumunda ve karakteristiğinde büyük etkisi olduğu görülmüştür. Investigation of the Effect of Taper Stacking Location on Aerodynamic Loads for ONERA M6 Wing KAYA, ELFARRA 52
doi:10.2514/6.2019-2123 fatcat:w2auqlbx7fdddc4phojacmt3ky