Primary Cutaneous Leimyosarcoma: Report of a case

İlknur Mansuroglu, Mihriban Gurbuzel, Ayhan Ozsoy, Selma Erdogan Duzcu
2013 The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital  
ÖZET Kutanöz leimyosarkomlar kıl folikülünün erektör pilorum kasından kaynaklanan ender malign düz kas tümörleridir. arasında sık olup, çoğunlukla ekstremitelerde yerleşirler. Çoğu soliter lezyonlardır ve ilk tespit edildiğinde genelde küçük, ortalama 2 cm çaptadırlar. Histolojik olarak düz kasa benzeyen iyi diferansiye hücre proliferasyonu neredeyse bütün olgularda belirgindir. Mitoz sayısı malignite için en önemli kriter olarak kabul edilir (10BBA'da 2'den fazla). Kutanöz leimyosarkom geniş
more » ... rrahi sınırlarla çıkarıldığında yavaş biyolojik seyir gösterir. Bu makalede 48 yaşında kadın hastada sol ayak bileği yerleşimli kutanöz leiomyosarkoma olgusu sunulmuştur. Anahtar kelimeler: kutanöz leiomyosarkom, düz kas, mitoz SUMMARY Primary Cutaneous Leimyosarcoma: Report of a case Cutaneous leimyosarcomas are rare malign tumor of smooth muscles and originate from arrector pilorum muscle of the hair follicles. These tumors are more common between fifth and seventh decades and occur mostly on extremities. Most of them are solitary lesions and usually small, average diameter is less than 2 cm when first detected. Histologically, a well-differantiated proliferation of cells of smooth muscle derivation are evident nearly all cases. The number of mitoses are considered the most important criterion of malignancy (more than 2 for 10HPF). Cutaneous leiomyosarcomas have an indolant biological course if treated by surgical excision with wide margins. In our study, we present case of an 48 year old woman with cutaneous leiomyosarcoma on left ankle.
doi:10.5222/otd.2013.047 fatcat:4zyyakvgzffdriogi2zg62a76m