ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ [article]

Nikolaos Kotsovinos
2015 unpublished
1.ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Είναι γνωστό ότι ο Τιταρήσιος ποταμός διηθεί μεγάλες ποσότητες προς την καρστική μάζα πριν την έξοδό του στην Ανατολική Θεσσαλία. Μετά τη έξοδο του Τιταρήσιου από τα στενά του Δαμασίου , στον κοκκώδη προσχωματικό υδροφορέα που εκτείνεται σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων , μέχρι την συμβολή του Τιταρήσιου με τον Πηνειό, η διήθηση είναι πλέον άμεση ,και εξαρτάται σημαντικά από την στάθμη του νερού στον ποταμό. Δηλαδή , η παροχή κατείσδυσης στο υπόγειο
more » ... φορέα εξαρτάται όχι μόνο από την επιφάνεια κατάκλισης αλλά και από το βάθος του νερού πάνω από το κοκκώδη πυθμένα του ποταμού. Ένα διαχρονικό μέτρο των κατεισδύσεων λαμβάνομε από ταυτόχρονες μετρήσεις της παροχής σε δύο γέφυρες, στη γέφυρα Μεσοχωρίου και στη γέφυρα προς το Κουτσόχερο, που βρίσκεται σε απόσταση 12.5 περίπου χιλιόμετρα μεταξύ τους. Οι μετρήσεις αυτές καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα ( από το 1972 έως το 1995, με κάποιες ελλείψεις μετρήσεων σε ενδιάμεσα έτη ). Μεταξύ των δύο γεφυρών εκρέουν διάφοροι μικροχείμαροι, που αποστραγγίζουν το σχιστολιθικό περιβάλλον με παροχές ενδεχομένως σημαντικές κατά την χειμερινή περίοδο. Δηλαδή , αν την χειμερινή περίοδο μετρηθεί ίση παροχή στην γέφυρα Μεσοχωρίου και στην γέφυρα προς Κουτσόχερο , αυτό δεν σημαίνει μηδενική διήθηση. Ακόμη , τον χειμώνα για το παραπάνω λόγο μπορεί να μετρηθεί στην γέφυρα προς Κουτσόχερο μεγαλύτερη παροχή από αυτή του Μεσοχωρίου. Από την άλλη μεριά πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι οι καλοκαιρινές μετρήσεις δεν είναι αντιπροσωπευτικές της δυνατότητας διήθησης του ποταμού τόσο γιατί υπάρχουν υδροληψίες για άρδευση που δεν είναι γνωστή η συνολική παροχή τους και δεύτερον γιατί όταν η παροχή είναι μικρή ( π.χ. 0.5 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο ) , τότε η δυνατότητα κατείσδυσης περιορίζεται από το μικρό μέγεθος της παροχής . Συνεπώς για να βρεθεί ένα ποσοτικό μέτρο της δυνατότητας κατείσδυσης , ενδείκνυνται να συγκριθούν μετρήσεις την άνοιξη και τον φθινόπωρο ( να αποκλεισθούν δηλαδή οι μετρήσεις του χειμώνα και του καλοκαιριού ) . Η φυσική διήθηση είναι η διαφορά των παροχών στις δύο γέφυρες και παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 1 . Τα βασικά αποτελέσματα των μετρήσεων για την διήθηση τα χωρίσαμε σε δύο περιόδους , στη μία απο το 1972 έως το 1981 , και σε μία δεύτερη απο το 1991 έως το 1995 και εμφανίζονται στα σχήματα 2 και 3 αντιστοίχως. Απο τα διαγράμματα αυτά ευρέθη η καμπύλη παλινδρόμησης που συνδέει την παροχή του ποταμού Q (m3/s ) με την παροχή κατείσδυσης R (m3/s) . Βρήκαμε τις παρακάτω δύο σχέσεις : Καμπύλη κατείσδυσης για την περίοδο 1972-1981
doi:10.13140/rg.2.1.1050.5763 fatcat:qgz5ditgsjfslcphd2jvhl6dtm