Privat och offentlig äldreomsorg - svenska omsorgsarbetares syn på arbetsmiljö och politisk styrning

Rolf Å. Gustafsson, Marta Szebehely
2016 Socialvetenskaplig tidskrift  
Denna artikel presenterar resultat från en stor enkätundersökning som jämför arbetsmiljön inom privat och offentligt bedriven äldreomsorg. Varken de förhoppningar eller farhågor som uttalades när entreprenadiseringen inleddes för drygt tio år sedan bekräftas. Däremot visar det sig att entreprenadiseringen förändrar innebörden i omsorgsarbetarnas relationer till kommunens politiker.
doi:10.3384/svt.2007.14.1.2594 fatcat:5zxr6xxlzbdhpjeok7552rb3ie