Possibility of heterologous regulation of the Klebsiella pneumoniae rplJL genes operon by L10 protein of Escherichia coli
Возможность гетерологичной регуляции экспрессии генов оперона rplJL Klebsiella pneumoniae белком L10 Escherichia coli

A. N. Zhyvoloup, E. B. Paton
1992 Biopolymers and Cell  
Показано можливість досягнення високої ефективності трансформації К. pneumoniae методом електропорації. Виявлено регуляторну здатність білків LlO Е. соїі з нативною та зміненою первинною структурою стосовно генів оперону rplJL К. pneumoniae. Продовжуючи наші дослідження з вивчення можливості регуляції експресії генів rplJL оперону ентеробактерій гетерологічними білками LlO [1, 2], ми провели аналіз впливу суперпродукції білків LlO Е. соїі (нативного та із зміненою первинною структурою) на
more » ... и К. pneumoniae. Як реципієнт використовували штам' K-pneumoniae NCTC 5054 (National collection of type cultures, Central Public Health Laboratory, Лондон, Великобританія). Плазмідну ДНК до клітин-реципієнтів вводили методом електропорації, який був описаний нами раніш для Salmonella typhimurium [2]. Слід особливо відзначити, що нас цікавив вибір оптимального засобу введення чужорідної ДНК щодо ряду ентеробактерій. До теперішнього часу ми порівняли ефективність введення плазмідної ДНК до Е. соїі, S. typhimurium і К. pneumoniae за посередництвом трансформації клітин,які обробляли CaCl 2 за стандартною методикою [3], її модифікаціями [4] та електропораціею [2, 5]. Експерименти виявили, що введення плазмід, котрі нас цікавили, до клітин Д. соїі є найбільш ефективним за допомогою трансформації CaCl 2клітин за стандартною методикою та її модифікаціями [3]. Щодо S. typhimurium і К. pneumoniae, навпаки, найбільшої ефективності можна досягти електропораціею. Виявилося, що клітини Е. соїі набагато чутливіші до концентрації солі у розчині ДНК, який використовують для електропорації, і підвищення температури у процесі впливу на клітини електричним імпульсом. У попередніх дослідах було виявлено пряму залежність ефективності електропорації клітин К. pneumoniae від ємкості конденсаторної батареї (тривалості імпульсу) та напруги електричного поля аж до величин 14,5 мФ і 27 кВ/см відповідно. Ефективність трансформації при цьому складала приблизно IO 7 колоній на 1 мкг ДНК плазміди 19ХтаСАТ (Сш г -похідної від pl)C19). Ці ж умови було використано і в подальшому для введення плазмід, які забезпечують експресію білків L10. Нас цікавив ефект підвищеного синтезу у клітинах К. pneumoniae нативного білку LlO Е. соїі, котрий у випадку збереження регуляторної здатності у гетерологічному хазяїні призводив би до характерного ефекту -негативному впливу підвищеної продукції LlO на життєздатність клітин-хазяїв. Цей негативний ефект виявляється через уповільнення швидкості росту клітин та зниження копійності плазмід, які кодують регуляторноздатні білки [2]. У даній роботі проведено порівняння впливу високих рівнів продукції у К. pneumoniae білків LlO з різною первинною структурою:
doi:10.7124/bc.000327 fatcat:e4qsczdiovb77bczccug2wbeai