A method for isolating RNA from canine bone v2 (protocols.io.bf9vjr66) [dataset]

Rebecca Nance, Payal Agarwal, Maninder Sandey, Dmytro Starenki, Jey Koehler, Abdul Mohin, Bruce F
2020 protocols.io  
doi:10.17504/protocols.io.bf9vjr66 fatcat:cz3mybzhvbad7pbhq555u6qwyu