Centriškai gniuždomų spragotųjų strypų pastovumas pagal STR ir EC3

Vaidotas Šapalas, Gintas Šaučiuvėnas
2011 Statybinės konstrukcijos ir technologijos  
Įteikta 2011 09 16; priimta 2011 11 30 Santrauka. Straipsnyje pateikta plieninių spragotinio skerspjūvio kolonų laikomųjų galių, apskaičiuotų vadovaujantis Lietuvoje galiojančių plieninių konstrukcijų projektavimo normų STR 2.05.08:2005 ir Eurokodo 3 nuostatomis, lyginamoji analizė. Skaičiavimai buvo atliekami vienodomis pradinėmis sąlygomis, tik naudoti skirtingi skaičiavimo metodai. Kai kuriais atvejais gautieji rezultatai yra labai prieštaringi ir reikalingi išsamesnės analizės ar
more » ... inių tyrimų. Reikšminiai žodžiai: spragotosios kolonos, centriškai gniuždomos kolonos pastovumas, vienos juostos pastovumas, metodas, lyginimas, STR, Eurokodas 3.
doi:10.3846/skt.2011.17 fatcat:vpkvvygrqvgbxgjxnzktwegbvy