Vegetation of the Onferno Nature Reserve (Rimini – Central Italy) and Management Problems of Secondary Grasslands

Silva Zitti, Michele Rismondo, Fabio Taffetani
2013 Hacquetia  
This study presents a floristic and vegetational analysis of the territory of the Onferno Nature Reserve. The site extends over about 120 hectares, and is located in central Italy, in a hilly area near the Adriatic coast. It is characterised by the presence of large gypsum blocks that have karst caves, where important colonies of bats lives. This study of the vegetation allowed the description of six main vegetation series, divided into three different geosigmeta: a geomorphological unit of
more » ... um substrata (Gessi di Onferno); a geomorphological unit of clay substrata (Formazione del Santerno); and a geomorphological unit of compact sandstone substrata (Formazione Montecalvo in Foglia). This floristic and vegetation studies carried out on the secondary grasslands (EC Habitat 6210) have allowed the evaluation of the grazing effects on the conservation of their biodiversity, and highlight the critical nature of this management method. Furthermore, on the basis of the vegetation studies, the list of habitats according to EC Directive 92/43/CEE has been better defined and updated. Izvleček V raziskavi so predstavljeni rezultati floristične in vegetacijske analize na območju naravnega rezervata Onferno. Rezervat obsega več kot 120 hektarjev in je v srednji Italiji v gričevnatem območju ob jadranski obali. V njem so značilni veliki bloki gipsa s kraškimi jamami, kjer živijo pomembne kolonije netopirjev. V vegetacijski anlizi smo opisali šest vegetacijskih serij, razdeljenih v tri različne geosigmete: geomorfološka enota na gipsu (Gessi di Onferno); geomorfološka enota na glini (Formazione del Santerno) in geomorfološka enota na kompaktnem peščenjaku (Formazione Montecalvo in Foglia). Z rezultati floristične in vegetacijske raziskave na sekundarnih traviščih (EC Habitat 6210) smo lahko ovrednotili učinke paše na varovanje biodiverzitete in izpostavili kritične točke tega načina gospodarjenja. Na osnovi vegetacijske analize smo lahko bolje določili in dopolnili seznam habitatnih tipov v skladu s habitatno direktivo (EC Directive 92/43/CEE).
doi:10.2478/hacq-2013-0003 fatcat:2xslliwiebbfvflsefb762wkxm