Museu Arqueològic-Artístic episcopal de Vic

El
unpublished
226 ANUARI DE L ' INSTITUT I) ' ESTUI)IS CATALANS : MCMXXVII-XXXI Fig. 353 .-Tarragona Musen Arilueològic de la Necnopolis monumentals i en els jardins que s'hi han plantat han trobat lloc escaient moltes restes poc importants i que poden sofrir sens dany l ' exposició indefinida a l'aire lliure, corn són els sarcò-fags de pedra sense decoració .-J. DE C. S. R.
fatcat:wvwtu44645ah7joi5rcs6uazhu