A new way of electro-discharge alloying and modification of the surface layer by roto peen
Nowy sposób stopowania elektroiskrowego oraz modyfikacja warstwy wierzchniej metodą roto peen

Agnieszka Dmowska, Anna Podolak-Lejtas
2015 Mechanik  
Nowy sposób stopowania elektroiskrowego oraz modyfikacja warstwy wierzchniej metodą roto peen A new way of electro-discharge alloying and modification of the surface layer by roto peen AGNIESZKA DMOWSKA* ANNA PODOLAK -LEJTAS* Artykuł prezentuje badania dotyczące nowego sposobu prowadzenia obróbki stopowaniem elektroiskrowym, a także późniejszą modyfikację WW obróbką powierzchniową zgniotem typu roto peen. Własności użytkowe warstwy uzyskanej po sekwencji tych obróbek w tym badanie odporności na
more » ... różne formy zużycia. SŁOWA KLUCZOWE: stopowanie elektroiskrowe, obróbka elektroerozyjna, roto peen, warstwa wierzchnia. The paper presents research on a new way of electro discharge alloying treatment, as well as subsequent surface layer modification by cold work surface treatment of roto peen type. Functional properties of surface layer obtained after a sequence of treatments including its resistance to various forms of wear. KEYWORDS: Electro-discharge alloying, electro discharge machining, roto peen, surface layer.
doi:10.17814/mechanik.y2015.iss1.art10 fatcat:ysgom73qljg65p3xnlzdj4ei2q