Cukurova Medical Journal Comparison of Intravenous Paracetamol and Tramadol in Children Undergoing Major Abdominal Surgery

Major Abdominal, Cerrahi Uygulanacak, Çocuklarda İntravenöz, Parasetamol Ve İntravenöz, Tramadolün Karşılaştırılması, Aysu Değmez, Mediha Türktan, Feride Karacaer, Zehra Hatipoğlu, Murat Gündüz, Özel Hastanesi, Anesteziyoloji Ankara (+5 others)
2015 Journal   unpublished
Purpose: Postoperative pain and pain related hemodynamic instability are frequently observed problems in children undergoing major abdominal surgery. In our study, we aimed to comparison of the effect intravenous paracetamol and tramadol on postoperative analgesia and tramadol consumption. Material and Methods: After approval of faculty ethical committee and parents consent, 90 children aged 3-14 years undergoing major abdominal surgery were included in this study. Patients randomly divided
more » ... two groups. Forty five minutes before the end of surgery, Group P patients were given intravenously paracetamol (15 mg/kg, in 15 minutes) and Group T patients were given intravenously tramadol(1 mg/kg). Parent controlled analgesia with tramadol (bolus dose 0.2 mg/kg, lock out 20 minutes) was started in both groups. Postoperatively, patients' systolic and diastolic blood pressures, heart rates, oxygen saturation values, pain scores, total tramadol consumption and side effects were recorded. Results: Demographic data, duration of surgery and hemodynamic parameters were similar between the groups. Total tramadol consumption were recorded 76.11 ± 105.65 mg in Group P and 83.50 ± 97.35 mg in Group T for 24 hours(p>0.05). There was not any significantly difference in side effects and pain scores between the groups (p > 0.05). Conclusion: It was concluded that, intravenous paracetamol was provided effective analgesia but it was not superior to intravenous tramadol in children undergoing major abdominal surgery. ÖZET Amaç: Major abdominal cerrahi uygulanacak çocuklarda postoperatif ağrı ve buna bağlı hemodinamik instabilite sık karşılaşılan problemlerdir. Çalışmamızda intravenöz parasetamol ve tramadol uygulamasının postoperatif analjezi ve tramadol tüketimi üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Fakültemiz etik kurul onayı ve ebeveynlerinin yazılı onamları alındıktan sonra major abdominal cerrahi uygulanacak 3-14 yaş arası 90 çocuk çalışma kapsamına alındı. Hastalar rasgele iki gruba ayrıldı. Operasyon bitiminden 45 dakika once Grup P'ye intravenöz parasetamol (15 mg/kg, 15 dakika), Grup T'ye intravenöz tramadol (1 mg/kg) yapıldı. Her iki gruba da postoperatif ebeveyn kontrollü analjezi yöntemi ile tramadol infüzyonu (bolus doz 0.2 mg/kg, kilitli kalma süresi 20 dakika) başlandı. Postoperatif sistolik ve diyastolik arter basınçları, kalp hızı, oksijen satürasyon değerleri, ağrı skorları, toplam tramadol tüketimi ve yan etkiler kaydedildi. Araştırma Makalesi / Research Article 275
fatcat:bl7vjzverjf6nd5seefk6b4mnm