A kórházi adatlapok jelentéseinek alkalmazhatósága epidemiológiai elemzésekre az ischaemiás cerebrovascularis betegségek példája alapján

András Ajtay, Ferenc Oberfrank, Dániel Bereczki
2015 Orvosi Hetilap  
Bevezetés: Egybiztosítós egészségügyi fi nanszírozási rendszerben a kórházak által fi nanszírozási célból történő adatszolgáltatások lehetőséget adhatnak epidemiológiai jellegű vizsgálatokra. Célkitűzés: A szerzők Közép-Magyarország 14 neurológiai osztálya adatai alapján vizsgálták a jelentések megbízhatóságát. Módszer: Az elemzést az agyi infarktus (BNO-10 I63+I64) három számjegyű diagnóziskódjaira végezték az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára küldött kórházi jelentésekből
more » ... ntésekből kiindulva. Eredmények: Az ischaemiás cerebrovascularis esetek száma 2012 első és második fél évét összehasonlítva 35%-os csökkenés és 73%-os növekedés között változott: az egyes kórházakban jól követte az ellátási területek 2012. júliusi változását. Kiegészítő informatikai módszerekkel megbecsülhető, hogy az agyinfarktus kórháztól függően az esetek 54-84%-ában akut esemény. A neurológiai osztályok szerepvállalása az ischaemiás cerebrovascularis betegek ellátásában kórházanként 34-98% között változik. A jelentésekben szereplő diagnózisok összességében több mint 99%-ban megfelelnek a betegek zárójelentésében szereplő diagnózisoknak. Nagyobb pontatlanságok (körülbelül 20%) a fi nanszírozási besorolási kódolásokban voltak. Következtetések: A fi nanszírozási célból létrehozott adatbázisok megfelelő informatikai módszerek alkalmazásával megbízható adatokat szolgáltatnak a magyarországi cerebrovascularis betegségek epidemiológiai vizsgálatára. Orv. Hetil., 2015, 156(38), 1540-1546. Kulcsszavak: BNO-10, stroke, adminisztratív adatbázis, megbízhatóság, területi elemzés Applicability of hospital reports submitted for reimbursement purposes for epidemiological studies based on the example of ischemic cerebrovascular diseases Introduction: In single-payer health care fi nancing systems data extracted from hospital report forms submitted for reimbursement purposes may be used for epidemiological investigations. Aim: Based on data submitted by 14 neurological wards in Central Hungary the authors examined the reliability of these reports. Method: Analyses were performed for the 3-digit codes of the 10th version of the International Classifi cation of Diseases for cerebral infarcts (ICD-10 I63+I64) reported for the National Health Insurance Fund. Results: The number of cases in individual hospitals changed between a decrease by 35% and an increase by 73% from the fi rst to the second half of the year 2012, refl ecting changes in the size of the catchment area of the hospitals in July 2012. Of those with an ICD-10 I63 or I64 discharge diagnosis 54-84% had acute stroke. Neurological wards cared for 34-98% of all stroke patients. The diagnoses submitted for reimbursement purposes corresponded in over 99% to the diagnoses in the hospital discharge reports. Inaccuracies occurred in a larger proportion (about 20%) in coding the DRG fi nancing categories. Conclusions: Databases created from hospital reports submitted for reimbursement purposes can be used reliably in Hungary for stroke epidemiological studies.
doi:10.1556/650.2015.30258 pmid:26550700 fatcat:zkllvcjrgvfyxm4gvrp3irue6e